สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเทควันโด: ศิลปะ วินัย และสัญชาติ

สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเทควันโด: ศิลปะ วินัย และสัญชาติ

Jadir Taekwondoสล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ Association แบ่งปันประวัติเล็กน้อยของเทควันโดและวิธีที่พวกเขาสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนภายในและภายนอกกีฬาระเบียบวินัย ความเป็นพลเมือง และความเป็นพลเมือง นี่เป็นเพียงคำสอนบางส่วนที่การฝึกศิลปะการป้องกันตัวของเกาหลีนี้สามารถให้ได้

กว่า 2,000 ปีที่แล้ว

กลุ่มคนหนุ่มสาวจากชนชั้นสูงของอาณาจักรโบราณแห่งซิลลาซึ่งเป็นอาณาเขตของเกาหลีในปัจจุบัน ได้ดำเนินการฝึกร่างกายและจิตใจเพื่อปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนและผู้คนจากการโจมตีและการรุกรานของศัตรู ความรักในบ้านเกิด จรรยาบรรณ และความสำเร็จของพวกเขาทำให้นักรบหนุ่มในตำนานของฮวารังศิลปะการต่อสู้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของหลายประเทศและมีแง่มุมที่โดดเด่นในการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือวินัยใโครงการCommunity Taekwondoซึ่งสร้างและพัฒนาโดยJadir Taekwondo Associationชั้นเรียนทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการสร้างและเสริมสร้างค่านิยมที่สำคัญผ่านระเบียบวินัย ความสุภาพ และความเป็นพลเมือง นี่เป็นเพียงคำสอนบางส่วนที่การฝึกเทควันโดสามารถให้ได้

ชั้นเรียนเริ่มต้นด้วยการทักทายครู เพื่อนนักเรียน และธงประจำชาติ วินัยและความมุ่งมั่นในศิลปะการป้องกันตัวสะท้อนถึงชีวิตส่วนตัวของผู้เข้าร่วมผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการไปไกลกว่าห้องเรียน ด้วยคำขวัญของการสร้างแชมป์ในกีฬาและชีวิต โครงการนี้สร้างการเชื่อมโยงกับการศึกษาในระบบ ส่งเสริมให้นักเรียนในการแสวงหาการพัฒนาบุคคลและส่วนรวมเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 โอกาสและการเข้าถึงการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาจึงถูกจำกัดในแอฟริกาใต้และในระดับโลก การระบาดใหญ่ทั่วโลกได้เน้นให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันหลายอย่างที่แทรกซึมอยู่ในโลกแห่งการกีฬา รวมถึงปัญหาของการรวมเข้า การเข้าถึงทรัพยากร อุดมการณ์ที่เป็นพิษ การเลือกปฏิบัติ ความยากจน และการขาดจุดโฟกัสของการพัฒนาแบบองค์รวม ในช่วงเวลาแห่งการแยกตัวและการแยกตัวนี้ เราได้รับโอกาสในการประเมินระบบอีกครั้ง และทำการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่มีความหมายและมีการคิดล่วงหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและหลีกเลี่ยงภัยพิบัติที่มากขึ้น ปัญหาสังคมในวงกว้างที่สะท้อน เสริมกำลัง และสนับสนุน โดยโครงสร้างอำนาจใน

กีฬาจะต้องถูกท้าทายโดยตรงในระดับบุคคลและระดับองค์กร

กีฬาและการออกกำลังกายไม่ได้ “ดีโดยเนื้อแท้”เนื่องจากไม่สามารถแยกออกจากความเป็นจริงทางสังคมในวงกว้างได้ อย่างไรก็ตาม กีฬาและการออกกำลังกายมีศักยภาพที่จะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง เนลสัน แมนเดลาและผู้มีวิสัยทัศน์คนอื่นๆ ปกป้องคุณค่าของการสร้างกีฬาด้วยศีลธรรมและอุดมการณ์ที่ดีที่สุดในยุคนั้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความหวัง และขับเคลื่อนความก้าวหน้าในสังคมเพื่อนำพาผู้คนมารวมกัน วงการกีฬาต้องตั้งเป้าที่จะได้รับการตกแต่งใหม่ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะส่งเสริมค่านิยมเชิงบวก โดยการสร้างบริบทที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการเลี้ยงดู

โดยการรวมกิจกรรมทางกายและโปรแกรมที่จัดไว้ (โดยมีเป้าหมายและค่านิยมในการพัฒนาที่ระบุ) ผู้เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์จากทั้งสองอย่าง ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดโปรแกรมการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกายและการได้มาซึ่งทักษะทางจิตภายในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวก ความน่าดึงดูดใจของโปรแกรมดังกล่าวคือสามารถมีต้นทุนต่ำ ปรับให้เข้ากับบริบทเฉพาะ ครอบคลุม และมีความยืดหยุ่นในการนำไปใช้ โครงการ Positive Youth Development (PYD) เป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว เยาวชนเป็นทรัพยากรสำหรับการลงทุนและให้โอกาสในการเติบโตและได้รับทักษะและความสามารถที่นำไปสู่การพัฒนาในเชิงบวกตลอดชีวิตสำหรับบุคคลและสังคมโดยรวม

แล้วเราจะจัดการกับการพัฒนาเยาวชนในช่วงวิกฤตโลกได้อย่างไรในประเทศเช่นแอฟริกาใต้ซึ่งเต็มไปด้วยความไม่เท่าเทียมกันที่ดูเหมือนจะผ่านไม่ได้แล้ว ?ชุมชนการกีฬาที่มากขึ้นจะเผชิญกับการลดเงินทุนและการสนับสนุนทางการเงินในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกยังคงขยาย ตัวอย่างต่อ เนื่อง การปรับให้เข้ากับความ ต้องการของเขา นั้นต้องการ : ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณการทำงานร่วมกัน และ แนวทางพหุภาคส่วน มุมมองแบบองค์รวมจะต้องถูกนำมาใช้เพื่อชื่นชมระดับที่เชื่อมโยงกันของสังคม แบบจำลองทางสังคมและนิเวศวิทยาช่วยสร้างแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลที่มีต่อโครงการพัฒนาใดๆ เมื่อพิจารณาถึงระดับ m acro ควรเน้นที่การปรับโครงสร้างภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มเงินทุน หรือการเปลี่ยนเส้นทาง ทรัพยากรจากกีฬาชั้นนำไปสู่โปรแกรม PYDสล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ